Bacaan &Terjemahan Sholat Halaman 3

Wahai Gusi Alloh, sayaktosna abdi

اللهمّانى

Eta utusan Gusti Alloh

رسولالله

Neda pang riksa abdi ka Gusti

اعوذبك

Wahai Alloh

اللهمّ

Tina siksa kubur

منعدابالقبر

Mugi nambihan Rohmat Gusti

صلى

Sareng tina siksa naraka

ومنعدابالنار

Ka Gusti abdi sadaya

علىسيّدنا

Sareng tina fitnah anu hirup

ومنفتنةالمحيا

Tegesna K. Nabi Muhammad

محمّد

Sareng tina fitnah anu maot

والممات

Sareng ka kulawargi na K. Nabi

وعلىالسيّدنامحمّد

Sareng tina fitnah  المسيحالدّجّال

ومنفتنةالمسيحالدّجّال

Saparantos masihan rahmat Gusti

كماصليت

 

 

Ka  Gusti abdi sadaya

علىسيّدنا

Ari kasalametan

السّلام

Tegesna ka K. Nabi Ibrahim

ابراهيم

Eta mugi tetep ka anjeun kabeh

عليكم

Sareng ka kulawargi na K. Nabi

وعلىالسيّدنا ابراهيم

Sareng Rohmat Aalloh

ورحمةالله

Sareng mugi ngaberkkahan Gusti

وبارك

Nyuhunkeun abdi ka surga

اسٔلكفوجابلالجنة

Ka Gusti abdi sadayan

علىسيّدنا

Ari ka salametan

السّلام

Tegesna K. Nabi Muhammad

محمّد

Eta mugi tetep ka anjeun kabeh

عليكم

Sareng ka kulawargi na Gusti abdi sadaya

وعلىالسيّدنا

Sareng Rohmat Aalloh

ورحمةالله

Tegesna K. Nabi Muhammad

محمّد

Sareng nyungkeun pang riksa abdi

واعوذبك

Sepertos ngundak-ngundak kaberkahan Gusti

كماباركت

Tina siksa Naraka

منالنار

Ka Gusti abdi sadaya

علىسيّدنا

 

 

Tegesna K. Nabi Ibrahim

ابراهيم

 

 

Sareng ka kulawargi na Gusti abdi sadaya

وعلىالسيّدنا

 

 

Tegesna K. Nabi Ibrahim

ابراهيم

 

 

Di sakabeh alam

فىالعالمين

 

 

Sayktosna Gusti

انك

 

 

Eta anu di Puji tur anu

حميدمّجيد

Advertisements
  1. thanks for your blog and i have cpies , i hope will be to make me more religion . hatur nuhun juragan mugi gusti ngajantenken abdi sareng salira janten jalmi anu di pikarido ku gusti alloh ta alla … amin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s