Bacaan & Terjemah Sholat Halaman 2

Ka pang sae na mahluk Gusti

علىخيرخلقه

Mugi ngadangu Gusti Alloh

سمعالله

Tegesna Nabi muhammad

محمّد

Ka jalma

لمن

Sareng ka kulawagi na K. Nabi

وعلىاله

Anu muji ka Gusti

حمده

Sareng ka para sohabatna K.Nabi

وصحبه

Wahai pangeran abdi sadaya

ربنا

Sareg mugi masihan ka berkahan sareng ka salametan

وباركوسلم

Ka gusti wungkul ari sadaya puji

لكالحمد

Maha suci pangeran abdi anu maha luhut

سبحانربيالاعلى

Anu minuhan langit 7

ملءالسموات

Sareng muji abdi ka Gusti

وبحمده

Sareng  Anu minuhan bumi 7

وملءالارض

Wahai pangeran abdi,mugi ngahampura Gusti ka abdi

ربّاغفرلى

Sareng  Anu minuhan perkara tina langit sareng bumi 7

وملءماشٔتا

Sareng mugi ngasih Gusti ka abdi

وارحمنى

Sareng mangrupa-rupa perkara saba’da minuhan bumi sareng langit 7

منشئبعد

Sareng mugi nambalan gusti ka abdi

واجبرنى

Wahai Gusti Alloh,mugi nuduhkeun Gusti ka Abdi

اللهمّاهدنى

Sareng mugi ngaluhurkeun Gusti ka abdi

وارفعنى

Sarta jalma anu parantos nuduhkeun ka eta jalma

فيمنهديت

Sareng mugi nga’rizkian Gusti ka abdi

وارزقنى

Sareng mugi nguruskeun Gusti ka Abdi

وعافنى

Sareng mugi nuduhkeun Gusti ka abdi

وهدنى

Sareng jalma anu parantos nguruskeun Gusti ka eta jalma

فيمنعافيت

Sareng mugi ngaraksa Gusti ka abdi

وعافنى

Sareng mugi nguruskeun Gusti ka Abdi

وتولن

Sareng mugi mgahngahampura Gusti ka abdi

وعفعنّ

Sarta jalma anu parantos nguruskeun Gusti ka eta jallma

فيمنتوليت

Ari Allh eta anu maha agung

اللهاكبر

Sareng mugi ngaberkahan Gusti ka abdi

وباركلى

 

 

Tina perkara anu maparin Gusti

فيمااعطيت

Ari sadayana kahormatan

التّحيّات

Sareng mugi ngariksa Gusti ka abdi

وقنى

Ari sadayana kaberkahan

المباركات

Ku rohmat Gusti

برحمتك

Ari sadayana rahmat

الصلوات

Kana ka gorengan perkara anu parantos ngahukuman Gusi

شرّماقضيت

Ari sadayana amal soleh

الطيّبات

Da saestuna Gusti eta anu ngahukuman

فانكتقض

Eta tetep kagungan gusti Alloh

لله

Sareng moal aya anu ngahukuman Gusti

ولايقضعليك

Ari kasalametan eta mugi tetep ka anjeun

السلامعليك

Sareng sayaktosna kalakuan

وانه

Wahai anu janten Nabi

ايّهاالنبيّ

Moal hina jalma

لايدلّمن

Sareng rahmatna Gusti Alloh

ورحمةالله

Anu parantos nuduhkeun Gusti ka eta jalma

والليت

Sareng berkahna Gusti Alloh

وبركاته

Moal mulya jalma

ولايعزمن

Ari kasalametan

السلامعلينا

Anu parantos nyatru Gusti ka eta jalma

عاديت

Sareng ka Abdi-Abdi na Gusti Alloh

وعلىعبادالله

Mugi ngundak-ngundak kasaean Gusti

تباركت

Anu saroleh kabeh

الصّالحين

Wahai pangeran abdi sadaya

ربنا

Nyaksian Abdi

اشهد

Sareng maha luhur Gusti

وتعاليت

Kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah

ان

Henteu eta kagungan Gusti ari sadaya puji

فلكالحمد

Hanteu aya anu wajib di sembah anu bener

لااله

Kana perkara anu parantos ngahukuman

علىماقضيت

Anging Gusti Alloh

الاالله

Neda pangampura abdi ka Gusti

استغفرك

Sareng nyaksian abdi

واشهد

Sareng Tobat abdi ka Gusti

واتبواليه

Kana sayaktosna kangjeng Nabi Muhammad

انّمحمّدا

Sareng mugi nambihan rohmat Gusti

وصلىالله

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s